TRANSPORT AF TØNDER.

Til løft og transport af tunge tønder i industrisektoren anbefales brug af en tøndelift. Med dette udstyr kan tønder løftes, flyttes, drejes og tippes både hurtigt og ergonomisk korrekt. Kroppen beskyttes optimalt, og der kan arbejdes med større effektivitet.

Transport af tønder

TØNDELØFTER – DEN SMARTE MULIGHED TIL LØFT OG FLYTNING AF INDUSTRITØNDER

Tønder, der er fyldt med væsker eller andre materialer som for eksempel pulver, skal i løbet af produktionsprocesserne i fødevareindustrien samt medicinal-, kemi- og kosmetikbranchen løftes og drejes, og deres indhold skal tømmes ned i maskiner eller påfyldningsanlæg.

Disse arbejdstrin er en udfordring i processen, for afhængigt af litervolumen kan en tønde nemt veje 40 til 250 kg. Manuelle løft er i princippet ikke mulige og med henblik på overholdelse af arbejdssikkerhedsreglerne heller ikke tilladt. Hvis man alligevel forsøger, risikere man langvarige muskel- og rygskader.

Til at løfte og transportere tønder findes der hjælpemidler som mobile løftevogne. Med påmonteret særligt værktøj kan de bruges som tøndelift og effektivt og sikkert løse opgaverne i produktionsprocessen. Metaltønder, trætønder eller plasttønder, vintønder, øl- eller olietønder – en tøndeløfter letter arbejdet betydeligt.

LØFT OG TRANSPORT AF TØNDER.

Tønderne opbevares som regel på paller. En mobil tøndegriber kan køre ind under pallen og gribe tønden med et elektrisk gribeværktøj, der er installeret på løftevognen, og løfte tønden af pallen. Denne proces med tøndeliften gennemføres helt uden anstrengelser for brugeren, for gribeværktøjet og løfteprocessen styres let med en fjernbetjening.

Tøndeløfteren overtager arbejdet og griber, løfter og transporterer tønderne. Når griberen klemmer fast om tønden, kan den med tøndeliften køres til produktionsanlægget eller den ønskede lokation. Tøndeløfteren er en kombination af tromlevogn, løftevogn og tøndevender.

Håndtering af tønder i hygiejneområder eller i renrum.

Tønder er ikke ens, og kravene til hygiejne og sikkerhed varierer fra branche til branche. Ved forarbejdning af farlige kemikalier eller lægemidler gælder der særligt stramme regler for håndtering af råvarer. De høje krav til hygiejne og sikkerhed kræver som regel tønder i specialstål, og behandlingen sker til dels i renrum eller hygiejneområder. Også ved transport af tønderne er der meget, man skal være opmærksom på!

For at leve op til gældende krav og bestemmelser, skal tøndelifte eller tøndetippere være komplet af rustfrit stål.

TØMNING AF TØNDER OVER HOVEDHØJDE – MED MEKANISK TØNDEHÅNDTERING!

Inden den videre forarbejdning skal tønders indhold ofte hældes i en maskine over hovedhøjde. Afhængigt af produktionsanlægget og de lokale forhold er der ofte kun begrænset plads.

En løftevogn med en elektrisk griber eller en tøndelift kan være konstrueret således, at tønden enten skal roteres til siden eller tippes fremad, inden den kan tømmes i stor højde. Hvis tønden skal tippes, taler man derfor også om en tøndetipper.

Tøndeliften/tøndetipperen kan køre ind under produktionsanlægget for at placere tønden i den korrekte tømningsposition. Ved hjælp af anordningerne på tøndeløfteren kan tønden nemt drejes og tømmes, når den for eksempel er blevet transporteret til en drypbakke.

 

Hvordan kan fint pulver fjernes komplet fra tønderne?

Navnlig i kemiindustrien forarbejdes alle typer pulver. Udfordringen ved tømning af fint pulver fra tønder er, at pulveret på grund af sin beskaffenhed klæber fast på tøndens indervæg. Restmængder af pulver på tøndens inderside betyder spild af råstoffer.

Ikke kun tønder, også spande og dunke, der skal tømmes, kan gribes, løftes og transporteres ved hjælp af en mobil løftevogn.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL DETTE TEMA?

SKRIV TIL OS HER.