SÅDAN TRANSPORTERER MAN TUNGE RULLER.

I industrisektoren vikles emballagemateriale til produkter for det meste på ruller. Disse tunge ruller skal i hverdagen ofte flyttes fra A til B, de skal løftes, drejes eller monteres ind i maskiner. Til at effektivisere disse processer og aflaste medarbejdere bruges mobile løftevogne, som man let kan gribe rullerne med og flytte dem til det sted, hvor de skal bruges.

AT LØFTE OG FLYTTE RULLER I INDUSTRISEKTOREN.

I emballage- og trykkeribranchen og i de producerende virksomheders emballageafdelinger bruges emballagemateriale på ruller. Under emballeringsprocessen skal medarbejderne løfte rullerne fra paller, flytte, tippe og dreje dem og som regel montere eller håndtere dem i forskellige højder. Det er ikke ligefrem let: Disse ruller har ofte en høj vægt og er vanskelige at håndtere.

Papirruller, emballageruller, tekstilruller. Uanset type må disse ruller i henhold til arbejdssikkerhedsreglerne ikke løftes eller bæres manuelt og uden hjælpemidler af en enkelt person. Det gælder også, hvis rullerne subjektivt set ikke føles tunge. Enhver type gentagne løft af tung last er skadelig for kroppen og medfører muskel- og rygskader.

RULLEHÅNDTERING – ENKELT, SIKKERT, HURTIGT.

Der findes en passende løsning til løft og transport af emballagemateriale på ruller: Rullegribere og rullelifte med hjul er praktiske hjælpemidler, der letter hverdagen i emballageindustrien. Med de robuste løftevogne kan medarbejderne gribe de tunge ruller direkte fra pallen, løfte dem og transportere dem til det ønskede arbejdssted uden at belaste kroppen. Processen er meget let: Løftevognen kører ind under en palle, således at rullen kan tages op og løftes fleksibelt – uanset hvor og hvordan den ligger på pallen.

Hvordan rullen tages op, afhænger både af emballagematerialets/rullens længde og beskaffenhed og af den efterfølgende håndtering i emballeringsprocessen:

  • Skal rullen sættes ind i en maskine over hovedhøjde?
  • Skal rullen monteres lodret nedefra på en dorn?
  • Skal rullen sættes vandret ind i maskinen og forinden drejes i den korrekte position?
  • Skal rullen i lav højde sættes vandret ind i maskinen?

Til alle disse typer håndtering findes der et udvalg af løftevognssystemer til ruller, der ikke kun aflaster kroppen, men også muliggør effektive arbejdsprocesser. Fokus på maksimal sikkerhed: Løft og udskiftning af industriruller ved hjælp af en rullekran beskytter også emballagematerialet mod faldskader.

HVORDAN KAN FORSKELLIGE TYPER RULLER OG EMBALLAGEMATERIALE HÅNDTERES MED EN LØFTEVOGN?

Hvis lange ruller med f.eks. strækfolie opbevares liggende på en palle for at blive videreforarbejdet eller monteret i en maskine i samme vandrette position, sker optag af rullerne med en platform (WAVE), som den lange rulle skubbes på, når den skal transporteres. Ligeledes ved hjælp af WAVE sættes rullen ind i emballeringsmaskinen i vandret position.

Kortere strækfolier, der står lodret på en palle og skal monteres nedefra lodret på en dorn på maskinen, kan optages og løftes af en Reel Handler, der griber rullen på over- og undersiden. Rullen kan så i lodret position transporteres til maskinen for at blive monteret og placeret lodret på dornen.

Tykke tunge ruller med emballeringsmateriale, der opbevares stående med kernen opad på en palle, kan løftes og transporteres ved optag i selve kernen. Hvis rullen efterfølgende skal vendes for at blive monteret i maskinen, kan begge opgaver let løses med en rullemanipulator. 

Lettere korte ruller, der ligger på en palle, kan også løftes ved hjælp af en Dorn-V-Block-kombination. En rulle skubbes manuelt fra pallen på V-Block og kan derefter transporteres til maskinen til den videre forarbejdning. Rullen placeres midt for maskinens rulleaksel og kan skubbes på akslen med håndkraft.

Liggende korte og lettere ruller kan også løftes direkte med en løftevogn med påmonteret dorn. Dornen placeres i rullens kerne, således at denne let kan løftes af pallen og transporteres til maskinen. Rullen på dornen kan derefter løftes i den ønskede højde og skubbes på maskinens aksel.

Ruller, der er så tykke og tunge, at de i emballeringsprocessen ikke kan manipuleres manuelt eller skubbes på maskinens aksel, kan løftes med et elektrisk gribeværktøj. Den opretstående rulle optages med en elektrisk rullemanipulator i kernen og kan derefter tippes i vandret position, når den skal monteres på emballeringsmaskinens aksel.

Tykke, tynge ruller kan også gribes på ydersiden ved hjælp af et elektrisk gribeværktøj. Afhængigt af, om rullen skal drejes eller tippes i den videre proces, kan den elektriske gribeenhed dreje eller tippe rullen.

 

Hvordan et løfteværktøj til håndtering af ruller fungerer og hvilke  udfordringer det løser kan du se her»

 

HAR DU SPØRGSMÅL TIL DETTE TEMA? 

SKRIV TIL OS HER.