TRANSPORT AF KEDLER

Daglige løft af kedler i fødevareindustrien, storkøkkener og bagerier er en stor fysisk udfordring for medarbejderne. På grund af de meget tunge kedler er der ved løft store helbredsmæssige risici, og faren for at tabe og derved ødelægge produktet øges. For at modvirke det, anbefales det at bruge særlige kedeltransportvogne. Med disse modeller kan medarbejderne løfte, transportere, dreje og tippe kedlerne uden at overbelaste kroppen.

 

KEDELGRIBER, KEDELLIFT OG TRANSPORTMULIGHED I ET OG SAMME PRODUKT – EN KEDELTRANSPORTVOGN KAN LETTE DET DAGLIGE ARBEJDE.

I storkøkkener og bagerier skal både store og små rørekedler konstant løftes, flyttes, bæres, tømmes og rengøres. De robuste kedler i specialstål er meget tunge, og det er meget vanskeligt for medarbejdere at håndtere dem. Faren for kvæstelser ved løft og flytning af kedler er særlig stor. Desuden er der selvfølgelig fare for, at der spildes, når kedlen løftes og flyttes. Det mindsker indtjeningen, da det spildte produkt ikke længere kan indgå i produktionen. Denne risiko kan imødekommes ved at bruge mobile løftevogne, som medarbejderne let kan løfte og transportere såvel små som store tunge kedler med. De er en pålidelig hjælp i køkkenet eller bageriet og aflaster medarbejderne.

Forskellige arbejdsprocesser med løftevogn ved håndtering af kedler.

Forskellige arbejdsprocesser skal gennemføres, inden brødet, kagen eller suppen er færdigproduceret. Rørekedler bruges for at sammenblande råvarer, for at ælte dem, eller for at fylde dem i større beholdere.

Afhængigt af den producerede mængde bruges kedler af forskellig størrelse. Deres volumen spænder fra 30, 60, 80, 100, 140 til 200 liter. At løfte disse industrikedler er fysisk krævende eller er slet og ret umuligt. Kun en kedeltransportvogn med elektrisk kedelkran eller en kedel minilift kan her sikre uproblematisk håndtering af kedlen.

kitchenbakeriesEffektiv håndtering af kedler.

Medarbejderne kan i første omgang gribe om kedlen med løfteværktøjet. For at tilsætte råvarerne kan kedlerne løftes op i en behagelig arbejdshøjde. Det sker ved at spænde kedlen fast og køre den op i den ønskede højde. Nu kan alle råvarer tilsættes.

Råvarerne blandes i særlige røremaskiner med ælteværktøj, der monteres i kedlerne. Med løftevognen kan kedlen skubbes hen til røremaskinen og placeres i den. Kedlen skal her sættes i gulvhøjde. Derefter løftes røreren oven fra og ned i kedlen. Når blandingsprocessen er afsluttet, kan beholderen køres ud af røremaskinen ved hjælp af en kedeltransportvogn.

De blandede råvarer skal så videreforarbejdes. Eksempelvis skal dej fordeles på arbejdsfladen og formes til rundstykker. Det er besværligt at løfte kedlen op på arbejdsfladen, og man risikerer at løfte forkert. En anden mulig løsning på problemet, der heller ikke er optimal, er at tage indholdet ud af kedlen, mens den står på gulvet, og fordele det på arbejdsfladen. Det kræver mange buk, der belaster ryggen, og processen er meget ineffektiv, da kun en lille mængde dej ad gangen kan tages ud af rørekedlen. Endelig skal det undgås, at dejklumper falder på gulvet.

Med kedeltransportvognen kan kedlen flyttes hen til arbejdsfladen, hvor den ved hjælp af løftevognen løftes op i den korrekte højde, således at indholdet let og sikkert kan tages ud til videre forarbejdning, uden at medarbejderen skal bukke sig eller risikere at tabe dejklumper på gulvet.

Lettere omfyldning og rengøring af kedler.

Meget store kedlers indhold skal som regel fyldes over i andre beholdere, for eksempel store gryder eller maskiner. Med en løftevogn kan også denne proces gennemføres let og sikkert. Løsninger, der er skræddersyet til kedlens krav og volumen, sikrer, at kedlen kan gribes, løftes, transporteres og drejes på samme tid, når indholdet skal omfyldes.

En anden udfordring er rengøringen af den tomme og uhåndterlige kedel. Ved hjælp af løftevognen kan mindre rørekedler køres til vasken og løftes op i den ønskede højde. Med køkkenernes særlige renseslanger kan kedlen let spules ved vasken.

Store kedler kan ved hjælp af løftevognen tippes og drejes således, at åbningen vender nedad eller til siden. I en sådan position kan rørekedlen spules. Rengøringsvandet kan løbe direkte ud. For at øge hastigheden og effektiviteten i fødevarebranchen er en kedeltransportvogn med løfte- og transportfunktion altså uundværlig.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL DETTE TEMA? 

SKRIV TIL OS HER.