LØFT AF KASSER.

I mange industrigrene, logistikvirksomheder og andre brancher bruger forskellige typer kasser, bokse eller beholdere til transport og opbevaring af alle slags produkter. For at medarbejderne hurtigt og ergonomisk korrekt kan transportere indholdet til det ønskede sted findes der praktiske løftevognssystemer til mobil kassehåndtering. Det sikrer fleksibilitet og beskytter medarbejdernes helbred.

Løft af tunge kasser og bokse uden hjælpemidler udgør en stor sundhedsrisiko.

Når varer skal emballeres, flyttes, opbevares og distribueres, bruger de fleste virksomheder kasser som for eksempel eurobeholdere eller andre stabelbokse. Navnlig plastkasser i forskellige dimensioner er i dag en vigtig og integreret del af mange logistiksystemer. Men også på kontorer, biblioteker eller i detailhandelen flyttes der dagligt tunge kasser af forskellige materialer og forskellige typer – fra metal- og eurokasser over kødkasser til vinkasser af træ, i forskellige dimensioner, med og uden låg, nogle gange stabelbare.

Da der under transport og håndtering af last og kasser ofte igen og igen sker bevægelser med pludselige ryk og uheldige vridninger af overkroppen, er rygsøjlen udsat for voldsom belastning. Desuden er man nødt til at bøje ryggen, når man løfter eller bærer tunge industrikasser, transportbokse eller andre beholdere. Konsekvensen er en uheldig, asymmetrisk fordeling af trykket på bruskskiverne.

HER BRUGES DER KASSER, OG SÅDAN HÅNDERES KASSER ERGONOMISK KORREKT.

I mange situationer i løbet af produktionsprocessen skal medarbejderne løfte, flytte og transportere industrikasser. Kasser eller eurostabelbeholdere læsses for det meste så tungt, at en enkelt person ikke kan håndtere dem. Med særlige løftevogne kan objekterne transporteres betydeligt mere effektivt. I praksis viser det sig, at det ikke kun er ansatte i industrien, der skal løfte kasser – også i andre brancher er tunge løft en del af hverdagen.

Bibliotek og kontor

Et eksempel er biblioteker. Her skal et stort antal tunge bøger modtages, scannes og sættes tilbage på deres hylder. En særlig kasseløftevogn med gafler og ruller gør det muligt at løfte flere standardkasser og andre kasser og transportere dem til reolerne, hvor de kan løftes i den ønskede højde, uden at det belaster ryggen. På lignende vis kan kontormedarbejdere dagligt være nødt til at flytte større mængder papir. Se video.

Pakning

Også inden for pakning kender man problemet: Bordet er for lille til at man kan sætte kassen fra sig, og det går heller ikke at sætte den på gulvet. Ved hjælp af en platform eller gaffel kan industrikasser let løftes til den ønskede arbejdshøjde, så det er muligt at udtage de ønskede produkter.

Detailhandelen

I detailhandelen er det en udfordring for medarbejderne at skulle fylde hylderne med varer. Konstante buk for at tage varer ud af kasser giver hurtigt rygsmerter og kan resultere i langvarige skader. Også ergonomisk korrekt påfyldning af hylderne er mulig med moderne løftevogne eller kassegribere. Kasser kan skubbes fra pallen direkte på platformen og køres op i en højde, der sikrer, at medarbejderen kan arbejde i oprejst stilling. Hvis varerne er pakket i kasser, kan disse udtages ved hjælp af en gaffel på løftevognen og køres op i den ønskede højde.

Fødevarebranchen

Også i den fødevareforarbejdende industri, for eksempel i storkøkkener, bagerier og i fødevareindustrien, skal råvarer transporteres, de færdige produkter skal emballeres, eller de skal pakkes til videreforsendelse. Her står kvalitetssikring i fokus. Derfor tilbyder vi løftevogne og tilbehør som gafler og platforme af rustfrit stål eller af fødevaregodkendt plast.

Lager og logistik

Inden for lager og logistik skal industrikasser og andre kasser ofte enkeltvis løftes ud af reoler. Udtagningen sker ofte over hovedhøjde. Det er særligt anstrengende og kan være farligt. Her kan der med fordel bruges en løftevogn. Kasserne, der opbevares i reoler, kan hurtigt skubbes på platformen og derefter let køres til arbejdsbordet.

Men også den direkte transport af kasser fra pallen til brugsstedet uden mellemlagring er mulig uden problemer, når der bruges en løftevogn. Afhængigt af bredden kan man nemlig let køre ned under pallen og løfte lasten med det passende udstyr.

For at spare tid kan tunge kasser eller flere kasser samtidig løftes og transporteres. Det resulterer også i, at kasserne kan stables højere, og at både rumhøjden og reolernes øverste pladser kan udnyttes bedre.

For lettere at tømme kasserne kan medarbejdere dreje dem, efter at kasserne er blevet løftet med gaflerne.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL DETTE TEMA? 

SKRIV TIL OS HER.