TEST JERES ERGONOMI HER.

ER DER STYR PÅ ERGONOMIEN I JERES VIRKSOMHED?

Arbejdsopgaver, der indebærer tunge løft kan ofte føre til svære rygproblemer, muskel- og skeletbesvær i sådan en grad, at det kan betyde langvarige sygemeldinger eller påbud fra Arbejdstilsynet.

I vores daglige arbejde oplever vi ofte, at der ikke tages tilstrækkelig hensyn til det ergonomiske aspekt i forbindelse med løft. Vi ønsker at sætte fokus på dette vigtige emne, og har derfor undersøgt de typiske udfordringer ved hjælp af forskellige faglige kilder.  I følgende ergonomi-tjek har vi sammenfattet forskellige 9 udsagn vedrørende typiske måder at løfte på. For hvert udsagn opnår du et bestemt pointtal ud fra dine svar. Til slut  præsenteres du for et samlet resultat. Resultatet identificerer eventuelle problemområder, og kan bruges som udgangspunkt for en ny løftestrategi i virksomheden.

Du kan som medarbejder selv være med til at forebygge muskel- og skeletbesvær ved så vidt muligt at variere dine arbejdsstillinger og -bevægelser, skift fx mellem siddende og stående arbejde. Du kan også bruge de tekniske hjælpemidler, som din arbejdsgiver skal sørge for til dine arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at du bruger de rigtige hjælpemidler til dine forskellige opgaver, så du bliver aflastet mest og bedst muligt.

Her kan du besvare nogle få spørgsmål og få svar på, om arbejdsopgaverne i din virksomhed indebærer tunge løft og derfor stiller krav til korrekt løfte- og bæreteknik og udstyr.

Tiden er godt givet ud!