Alle blogindlæg

Virksomhedens tjekliste: Hvordan forebygges muskulatur- og ledsygdomme?

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) iværksatte i 2020 en kampagne til forebyggelse af muskulatur- og ledsygdomme: „Et sundt arbejdsmiljø – det er sundt for dig“. Hovmand er stolt over at deltage i EU-OSHA-kampagnen. Vi bruger det som udgangspunkt til at give virksomhederne en konkret tjekliste: Hvordan forebygges muskulatur- og ledsygdomme?

Muskulatur- og ledsygdomme er kilde til de fleste arbejdsrelaterede helbredsproblemer i Europa. I Danmark skal arbejdsgiveren forsikre alle medarbejdere med en lovpligtig arbejdsskadeforsikring mod ulykke og sygdom som følge af arbejdet eller arbejdsforholdene. Hovmand har næsten 50 års erfaring i udvikling og produktion af hjælpemidler til manuel håndtering i forbindelse med produktion, logistik, detailhandel og kontorer. Vi er derfor dagligt i kontakt med mennesker for at hjælpe dem med at forebygge muskulatur- og ledsygdomme.

Vores hjælpemidler gør manuel håndtering af tunge byrder i det daglige arbejde overflødig og er samtidig garanti for en effektiv arbejdsproces. Derfor ved vi også, at det kræver en stor indsats at reducere den fysiske belastning. I vores blogindlæg om hvor meget vægt en medarbejder må løfte, beskriver vi omfanget af arbejdsrelaterede skader hvert år. Mange virksomheder er afhængige af dygtige medarbejder, deres viden, færdigheder og fysiske arbejdskraft. I tjeklisten beskriver vi, hvordan man bedre kan forebygge muskulatur- og ledsygdomme.

 

Risikovurdering: Først skal du udarbejde din risikoprofil

Risikovurdering: Først skal du udarbejde din risikoprofilRisikovurderingen er som i mange andre sammenhænge afgørende for at forebygge muskulatur- og ledsygdomme. Har din virksomhed opdateret sine risikovurderinger? Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur opsummerer hvilke faktorer, der specifikt medfører forekomst af muskulatur- og ledsygdomme. Følgende spørgsmål kan bruges til at vurdere din virksomheds situation i et nyt perspektiv. De elementer, som du kan konstatere for din virksomhed, danner grundlag for en nærmere gennemgang.

 

Hvilken form for fysisk arbejde udfører dine medarbejdere?

 • Tungt fysisk arbejde
 • Manuel håndtering af tung byrde
 • Gentagne bevægelser
 • Forkert arbejdsstilling
 • Langvarige arbejdsopgaver
 • Langvarige siddende eller stående opgaver
 • Arbejdsopgaver, der skal udføres med stor præcision

Hvad er arbejdsbetingelserne for dine medarbejdere?

 • Lange arbejdstider
 • Sjælden mulighed for pauser
 • Arbejdsopgaver med højt tempo
 • Ensformigt arbejde
 • Manglende kontrol med arbejdstempo (f.eks. samlebåndsarbejde)
 • Ringe støtte fra kollegaer eller ledelse
 • Upræcis og ulogisk arbejdsdeling

Tilhører dine medarbejdere følgende særligt udsatte grupper vedrørende…?

 • Alder
 • Køn
 • Størrelse
 • Armlængde
 • Helbredstilstand og eventuelt tidligere tilfælde af muskulatur- og ledsygdomme
 • Manglende indføring i og viden om arbejdsmetoder og sikkerhedsanvisninger

Tjekliste til at forhindre muskulatur- og ledsygdomme hos medarbejderne

Grundlæggende anbefaler EU-OSHA, at følgende principper anvendes til forebyggelse af muskulatur- og ledrelaterede sygdomme:

 1. Imødegåelse af risici. Er det muligt at forhindre betænkelige eller belastende arbejdsprocesser, som identificeres i risikovurderingen, i arbejdet?
 2. Fjerne kildeårsagen til risici. Ved at gøre manuel håndtering af tunge byrder overflødig kan du effektivt fjerne risikoen for efterfølgende muskulatur- og ledsygdomme.
 3. Mulighed for individualisering. Med tilstrækkelig plads til bevægelse, højdejusterbart arbejdsudstyr, stole og skriveborde eller arbejdsbænke kan den enkelte selv forbedre sine personlige arbejdsbetingelser.
 4. Følg med den tekniske udvikling og anvend de aktuelle hjælpemidler. Giv f.eks. medarbejdere adgang til hjælpemidler til materialehåndtering.
 5. Gør arbejdspladsen mere sikker eller mindre risikobetonet. Kan det fysisk krævende arbejde udføres med mekaniske hjælpemidler?
 6. Indfør overordnede retningslinjer med inddragelse af teknologi, organisering, arbejdsbetingelser, sociale relationer og arbejdsmiljø. Gør det klart for medarbejderne, at ledelsen støtter op om et sundt arbejdsmiljø.
 7. Gennemfør først generelle foranstaltninger. Hvis transportvogne er udstyret med skridsikker anordning, behøver hver eneste medarbejder ikke at bruge arbejdshandsker.
 8. Giv adgang til arbejdsanvisninger og træning.

Ledelsen og linjelederne er i princippet ansvarlige for gennemførelsen af de vedtagne foranstaltninger. En lang række dokumenterede koncepter anbefaler direkte, at medarbejdere med stærke ressourcer bidrager til det præventive arbejde.

 

Målrettet prævention fungerer bedst med aktiv involvering af medarbejderne

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur argumenterer for, at medarbejderne i høj grad inddrages i forebyggelsen af sygdomme, ergonomi på arbejdspladsen og humane processer, omgivelser og systemer. Hvorfor? Der er følgende fordele ved at inddrage medarbejderne i at forbedre de ergonomiske arbejdsforhold:

 • De deltager i analysen med detaljeret faglig viden om arbejdspladsen
 • De har en rigtig god forståelse af forholdene og hvordan arbejdet udføres ergonomisk og effektivt på samme tid
 • Ved at medarbejderne allerede involveres i udviklingen af de løsninger, som vil påvirke dem, kan de som regel hurtigere og nemmere implementeres

Deres deltagelse kan udformes forskelligt afhængigt af virksomhed og projekt. Mens det giver god mening at indhente forslag i visse projekter, så kan man i andre sammenhænge udnytte praktiske forsøg og lade medarbejderne afprøve forbedringsforslag i mindre målestok. I tilfælde af større ændringer kan der være behov for struktureret feedback efter mere omfattende forsøg. Uanset hvordan medarbejderne involveres, skal medarbejdernes ideer, erfaringer og feedback behandles seriøst. Hvis en ide ikke er relevant, bør det forklares, hvorfor den ikke anvendes. Det hjælper med til, at alle fortsat støtter op om projektet. Desuden kan tiltag med at forebygge muskulatur- og ledsygdomme også skabe ændringer, som der vil være modstand mod.

 

Med tidlig konstatering af muskulatur- og ledsygdomme kan man forebygge kronisk sygdom

Selv i det uheldige tilfælde, at der allerede er opstået en muskulatur- og ledsygdom, kan du som arbejdsgiver stadig være en stor hjælp. Et kronisk sygdomsforløb undgås bedre, jo tidligere det konstateres. Forklar medarbejderne, hvordan de passer på sig selv og hinanden med henblik på tidlig konstatering af muskulatur- og ledsygdomme.

Muskulatur- og ledsygdomme indebærer overbelastning af eller skade på forskellige dele af kroppen. Det kan omfatte muskler, led, sener, ledbånd, nerver og knogler. I tilfælde af denne type skade kan der forekomme fysiske symptomer i form af:

 • Smerte
 • Følelsesløse ekstremiteter
 • Prikken i fingre eller fødder
 • Hævelse

Ifølge en større undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur oplevede 43 procent af de berørte smerte i ryggen, 41 procent oplevede smerte i armene og skulderen og 29 procent af de berørte havde smerter i ben og fødder. Derudover kan der afhængigt af typen af belastning være tale om smerte i nakken, albuer, hænder og knæ. Selv en uvant prikkende fornemmelse i hånden eller en følelsesløs fod kan være første tegn på muskulatur- og ledsygdom. Hvis du tager disse tegn alvorligt, kan du bedre sikre medarbejderes helbred i forhold til mere alvorlige følger.

 

Vi deltager i kampagnen "Sunde arbejdpladser letter belastningen"

OCP_stamp_HWC20Hovmand støtter kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen!" Det er en æressag. Som mange andre industrivirksomheder, forskningsinstitutioner samt arbejdsgiver- og interesseforeninger ønsker vi at yde vores bidrag for at henlede arbejdsgivernes, medarbejdernes og samfundets fokus på det udbredte helbredsproblem med muskulatur- og ledsygdomme. Du skal vise det gode eksempel og sørge for et sundt arbejdsmiljø. Vi hjælper dig gerne. Vi har løsninger til forebyggelse af muskulatur- og ledsygdomme:

OPDAG VORES LØSNINGER