Alle blogindlæg

Kan det svare sig at investere i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen?

Det korte svar er JA. Det ER faktisk muligt at beregne værdien af investeringen i kroner og ører (return-of-prevention (ROP)).

KAN DET SVARE SIG AT INVESTERE I SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN?I mange år har man betragtet det som en luksus at investere i medarbejdernes sundhed. Men nu er vi blevet klogere: Optimering af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen øger virksomhedens produktivitet og dermed konkurrenceevnen på den lange bane. Men især i økonomisk vanskelige tider, som f.eks. her under Corona-krisen, er virksomhederne i stigende grad blevet opmærksomme på, at investeringer i arbejdsmiljøet også tæller i regnskabet, dvs. lønner sig rent økonomisk.

Når det kommer til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er den reelle værdi – i kr. og ører – ved at investere i et godt arbejdsmiljø og sikkerhed svær at måle objektivt. Derfor opstår 1000-dollar spørgsmålet: Hvad er forholdet mellem omkostninger og fordele ved investeringer i arbejdsmiljø? Kan det betale sig? Oplever virksomheder, der investerer penge i sikkerhed og sundhed, langsigtede økonomiske fordele? Ja, det gør de faktisk, hvilket belyses i næste afsnit.

Hvor stort er produktionstabet som følge af arbejdsrelaterede skader i industrien? Dette beløb kan beregnes på basis af oplysninger fra Danmarks Statistik. Det fremgår her af, at det totale årlige antal sygedage som følge af arbejdsskader er helt oppe på 328.880 dage. Ud fra dette tal er det muligt at beregne det totale produktionstab, der beløber sig til over 800 mio.kr. -mere præcist 801.450.000 kr. pr. år.

Konklusionen er, at det godt kan betale sig at investere i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Pengene kommer simpelthen hjem igen. Tiltagene til at skabe et bedre arbejdsmiljø og større arbejdssikkerhed er først og fremmest til gavn for de ansatte, da der bliver færre arbejdsulykker, færre arbejdsskader. Ligeledes forebygges nedslidning af de ansatte. Forhold, der samlet betyder færre sygedage, hvilket naturligvis er en stor fordel for virksomhedens drift og produktivitet.

Men selv de bedste rehabiliteringforhold og -ydelser kan ikke kompensere for tabet af de ansattes livskvalitet. Det at investere i de ansattes sundhed og arbejdsmiljø giver positive resultater, som f.eks. færre af driftsafbrydelser, mindre nedetid, mindsket antal arbejdsulykker og en forbedret arbejdskultur. Men vil dette også give virksomheden økonomiske fordele?

Dette spørgsmål er netop blevet undersøgt i en international undersøgelse med deltagelse af den tyske erhvervs- og ulykkesforsikringsfond, ”Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung”. Her har man undersøgt knap 350 virksomheders erfaring med forebyggelsestiltag til forbedring af arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed. I undersøgelsen tog man udgangspunkt i forebyggelsesbalancen, hvor driftsomkostningerne og fordelene ved et bedre arbejdsmiljø blev sammenlignet. Undersøgelsen konkluderer, at forbedringen af arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed har størst effekt inden for produktions-, transport- og lagerbrancherne.

KAN DET SVARE SIG AT INVESTERE I SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN?

Ca. 75 procent af de undersøgte virksomheder rapporterede, at investeringer i sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen har ført til konsekvente og faldende omkostninger på lang sigt. De mest betydningsfulde fordele var forbedret image, øget motivation hos de ansatte – og sidst men ikke mindst -omkostningsbesparelser som følge af færre driftsforstyrrelser og mindre nedetid. Inden for rammerne af undersøgelsen blev nøgletallet "Return on Prevention" (ROP) udarbejdet. Dette tal beskriver forholdet mellem de økonomiske fordele ved forebyggelse og omkostningerne ved forebyggelsesarbejdet. Nøgletallet ligger gennemsnitligt på 2,2 og viser dermed det økonomiske potentiale for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Den samlede fordel ved forebyggelsesarbejdet udledes derfor af de samlede omkostninger ganget med ROP-værdien på 2,2. Udgifter til beskyttelse af ansatte vil derfor altid kunne betale sig. Et godt arbejdsmiljø har altså ikke kun værdi af rent etiske grunde, men giver også økonomiske konkurrencefordele for hele virksomheden. Med andre ord: en gevinst, der er synlig på bundlinjen.

Vil du gerne vide værdien af at investere i et bedre arbejdsmiljø i netop din virksomhed? I så fald er du velkommen til at benytte Hovmands forebyggelsesberegner.

TIL VÆRDIBEREGNER

Präventionserfolgsrechner_DA_v2

Vil du gerne se nærmere på resultaterne af undersøgelsen? Her finder du undersøgelsen på engelsk.