Alle blogindlæg

Hvad er en løftevogn, og hvilke arbejdsprocesser kan den udføre?

Hvad har løftevogne med arbejdsprocesser at gøre? De smarte løftevogne kan mere end at lette fysisk arbejde. I vores artikel belyser vi mulighederne for at gøre industrielle processer lettere ved hjælp af løftevogne. Læs med her.

 

Smarte løftevogne til talrige anvendelsesområder

SMARTE LØFTEVOGNE TIL TALRIGE ANVENDELSESOMRÅDEREn løftevogn er en anordning til materialehåndtering, som er en hjælp inden for meget forskellige industrielle brancher, når tunge emner skal løftes, flyttes og positioneres. Løftevogne understøtter manuelle løfteopgaver i mange sammenhænge. Transport af materialer til produktionen, håndtering af kasser på kontoret eller biblioteket samt afvikling af forsendelse på logistikafdelingen lettes og forbedres markant ved hjælp af løftevogne.

Hovmand er en anerkendt producent af mobile løftevogne, som for det første gør fysisk arbejde mere ergonomisk, og for det andet også gør arbejdsprocesser mere effektive.

 

Vores mobile løftevogne består grundlæggende af:

SMARTE LØFTEVOGNE TIL TALRIGE ANVENDELSESOMRÅDER

 • En bæresøjle i forskellige mastehøjder
 • Et chassis med forskellige bentyper
 • Løfteværktøj til den aktuelle opgave
 • En styreenhed for enkel betjening
 • Det nødvendige værktøj til eksempelvis at gribe, dreje, tippe, sætte ned osv.

SMARTE LØFTEVOGNE TIL TALRIGE ANVENDELSESOMRÅDER

Mobile løftevogne kan konfigureres med forskellige elementer fra et modulsystem. Det betyder, at en standardløftevogn som vores IMPACT- og COMPACT-modeller kan bruges til helt forskellige formål. Dens værktøj kan nemlig let udskiftes. Alt efter behov drives løfteudstyret manuelt eller elektrisk. Ved eldrift sikrer genopladelige batterier og ladeapparater en behagelig lang driftstid.

 

5 gode grunde til at bruge løftevogne

Som producent af håndteringsteknik beskæftiger vi os dagligt med løftevogne og kan fortælle om dem i timevis. Næppe overraskende synes vi her hos Hovmand, at brug af løftevogne er sund fornuft. Vi har vores grunde:

 1. Fysisk aflastning. Som navnet antyder, hjælper løftevogne med at løfte. Last med høj vægt kan løftes langt lettere end med menneskelig muskelkraft, enten manuelt med en løftestang eller elektrisk. Men i industri- eller logistikmiljøer er der ofte brug for andet og mere end løft: Ved drejning, tipning og transport over længere strækninger sparer en løftevogn med de rigtige gribeværktøjer og evt. en manipulator medarbejderen for skadelige drejninger af rygsøjlen.
 2. Hurtigt fra A til B. Mobile løftevogne ledsager ubesværet medarbejderen på ruten fra vareindgangen til reolen eller fra lageret til produktionen. Det mindsker tidsforbruget til intern transport.
 3. Skånsom behandling af materiale. Manuel flytning af bildæk, tønder, ruller eller kasser er besværligt. Er de emner, der skal flyttes, uhåndterbare eller meget tunge, tager de ofte skade. For når medarbejderen skal koncentrere sig om hurtigst muligt at bringe 300 kg tunge tønder til anvendelsesstedet, er det svært samtidig at behandle dem med forsigtighed.
 4. Enkel montage og forarbejdning. Løftevogne kan konfigureres individuelt. Hvis en rulle skal drejes, eksempelvis når den skal skiftes, kan dette klares ved at montere en rullemanipulator på løftesøjlen. Skal en tønde tippes i produktionen ved udhældning af materiale, er elektrisk styring hurtigere, enklere og mere nøjagtig end det manuelle alternativ.
 5. Fleksibel automatisering af processer. Mobile løftevogne er kernen i Hovmands produktsortiment. De kan anvendelige på forskellige måder og er pladsbesparende at opbevare. Dermed udgør de et fleksibelt og billigt alternativ til kompleks materialehåndteringsteknik. Løftevogne understøtter på det sted og tidspunkt, hvor der er brug for dem, uden at en hel arbejdsproces skal tilpasses efter dem.

Vi har udviklet, konstrueret og lanceret løftevogne i næsten fem årtier. Igennem årene har vi set utallige forskellige miljøer, hvor vores løftevogne har forbedret arbejdsforholdene og gjort processer mere effektive. Af denne grund er vi efterhånden blevet overbevist om, at vores løfteløsninger hænger uadskilleligt sammen med arbejdsprocesser.

 

Arbejdsprocessernes lille tabel

For nogle er processer noget abstrakt, for andre er de en del af dagligdagen. Hvad er processer overhovedet, og hvad skal vi bruge dem til? Ifølge Gablers Wirtschaftslexikon forstår man ved ordet proces “en helhed af forløb, der virker gensidigt på hinanden inden for et system“. I Input-Transformation-Output-Modellen (ITO), som anvendes inden for Operations Management, inddeler man begrebet yderligere i disse bestanddele:

 • Input – hvad den enkelte proces behøver for at fremstille sit produkt. Det kan være menneskelig arbejdskraft, råmateriale eller materiel.
 • Transformation – hvordan inputtet forarbejdes, eksempelvis blandes, snittes, udstanses, loddes etc.
 • Output – hvilket resultat giver processen, tytpisk et produkt eller en tjenesteydelse.

For en produktions- eller logistikvirksomhed eller en håndværker betyder dette: Inputtet skal stilles til rådighed, for at transformationen kan gennemføres. Transformationen skal finde sted for at få et output. Virksomhedens kunder betaler som regel for outputtet i form af varer, forsendelser, reparationer etc. Jo mere output, vi kan producere og sælge, jo mere omsætning genererer vi. Omsætning udgør imidlertid kun en endimensional måling af en virksomheds succes. Og netop dette er, hvad det normalt drejer sig om, når man arbejder med processer: At reducere udgifterne til input og transformation. For menneskelig arbejdskraft skal lønnes, og leverandører af råmaterialer skal betales.

 

Løftevogne og arbejdsprocesser i effektiv sameksistens

Hvad har processer så med løftevogne og anden håndteringsteknik at gøre? De hjælper netop der, hvor virksomheder skal være opmærksomme på at holde deres forskellige omkostninger til deres produkter eller tjenesteydelser nede. Dette vil først og fremmest sige udgifter til personale. Der er udgifter til både arbejdstimer i forbindelse med (for besværlige) manuelle processer såvel som til sygemeldte medarbejdere, som på grund af en rygsøjleskade eller en diskusprolaps er midlertidigt uarbejdsdygtige. For det andet kan løftevogne bidrage til at reducere materialeudgifterne. De overtager løfteopgaver og udfører dem sikkert og skånsomt for materialet. Derudover muliggør de brug af større ruller, tunge tønder og kasser med stort volumen. Det kan forhøje gennemløbshastigheden og reducere antallet af opfyldningsprocesser eksempelvis for ruller med forsendelsesmateriale.

Opgaver i en proces i forbindelse med håndtering af tunge eller talrige lettere laster, kan udføres med løftevogne. Dette gælder:

 • Tilgængeliggørelse af materiale: For at transformationen skal kunne gennemføres, skal råmateriale som for eksempel tekstiler på ruller, kemikalier i tønder eller materiale i løs vægt i kasser ofte gøres tilgængeligt. Dette omfatter at hente de enkelte råmaterialer fra lageret, transportere dem til produktionsområdet og evt. montere dem på en maskine.
 • Tilsætning af råstoffer: Ved produktionsprocesser i kosmetik-, fødevare- medicinal- eller kemiindustrien skal der tilsættes stoffer i store mængder. Det kan dreje sig om mel, tensider, olier eller additiver. løftevogne kan udføre en præcis tipning af tunge tønder eller spande.
 • Emballering af produkter: Til emballering hører ofte papir, plastik, pap og labels, etiketter og brevpapir, som opbevares på ruller, paller eller i kasser. Løftevogne hjælper effektivt ved transport af disse til arbejdsstedet samt ved montagen af dem.
 • Distribution af post eller bøger: Også på kontorer og biblioteker arbejder man med tunge emner. Ved sortering, bearbejdning og distribution af post og bøger kan løftevogne gøre stor gavn.
 • Manuelt håndværksarbejde: Ved reparation af ledninger, kabler, rør osv. i bygninger kan løftevogne give håndværkere og montører en hjælpende hånd. Med en passende platform fungerer løftevognen som afsætningsplads, mens fagmanden arbejder i højden. Dermed skal han ikke have rakt værktøj op til sig, og det sparer ham for gentagne gange at skulle klatre ned og op igen til arbejdsstedet gentagne gange.

Vores erfaring er, at brugen af løftevogne altid hænger sammen med de arbejdsprocesser, som skal understøttes. Derfor er mobile løftevogne en overordentlig fleksibel og velafprøvet løsning inden for håndteringsteknologien – den kan tilpasses den løfteopgave, som den skal udføre i det enkelte tilfælde.

ANMOD NU!