Alle blogindlæg

Hovmand er officiel EU OSHA kampagnepartner.

Muskel- og skeletlidelser (MSE) er fortsat det største arbejdsrelaterede sundhedsproblem i Europa. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU OSHA) har lanceret kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen" for at skabe bevidsthed om årsagerne til muskel- og skeletlidelser og sætte fokus på forebyggelsesmulighederne. Kampagnen kører fra 2020 til 2022 og understøttes af en lang række medie- og kampagnepartnere på tværs af EU. Herunder den danske virksomhed Hovmand.

Trods et stort fokus og diverse målrettede arbejdsmiljøretlige bestemmelser er tre femtedele af alle arbejdstagere i EU fortsat ramt af arbejdsrelaterede muskel- og skeletlidelser. Dermed er behovet for at sætte fokus på forebyggelsesmulighederne tydeligvis fortsat stort. Muskel- og skeletlidelser er årsag til megen smerte, mange førtidspensionsbevillinger og ikke mindst sygedage (alene i Tyskland melder produktionssektoren om over 3 millioner årlige sygedage på denne konto), milliardstore tab i bruttoværditilvækst og samfundsudgifter i milliardstørrelsen.

OCP_stamp_HWC20

Arbejdspladsen skal være et sikkert sted at opholde sig for alle medarbejdere, hvilket EU-OSHA's medie- og kampagnepartnerne med denne kampagne ønsker at sætte fokus på. Med sit engagement i kampagnen ønsker Hovmand sammen med EU-OSHA at nå ud til vigtige beslutningstagere, ligesom vi ønsker at fremme vidensdeling mellem eksperter og virksomheder. Endelig ønsker vi at øge opmærksomheden omkring arbejdsbetingede muskel- og skeletlidelser blandt arbejdstagerne.

Hovmand har hjulpet talrige virksomheder verden over med at forbedre ergonomien og sikkerheden på arbejdspladsen ved at erstatte skadelige arbejdsprocesser med sikre og effektiv arbejdsgange.

Og medarbejderne er skam ikke de eneste, der får gavn af de forbedrede arbejdsbetingelser. Forebyggende foranstaltninger på arbejdspladsen har nemlig også en positiv indvirkning på virksomhedsdriften som helhed i form af bl.a. færre driftsstop, reduceret nedetid, færre arbejdsulykker og en forbedret virksomhedskultur. I disse tider med store demografiske forandringer oplever mange virksomheder udfordringer i forhold til at finde og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Her er gode og sikre arbejdsforhold i høj grad med til at gøre virksomheden attraktiv. Gode arbejdsforhold giver tilfredse og dermed loyale medarbejdere. Og netop dette aspekt er en vigtig forudsætning for virksomhedens fortsatte produktivitet og konkurrenceevne.

Lær de officielle kampagnepartnere og mediepartnere at kende, og læs mere om kampagnen "Sunde arbejdspladser letter belastningen" på kampagnehjemmesiden.